woda mineralna, woda źródlana, dostawa wody do firm woda mineralna, woda źródlana, dostawa wody do firm woda mineralna, woda źródlana, dostawa wody do firm woda mineralna, woda źródlana, dostawa wody do firm
woda rdlana i mineralna najwyszej jakoci
woda mineralna, woda źródlana, dostawa wody do firm woda mineralna, woda źródlana, dostawa wody do firm woda mineralna, woda źródlana, dostawa wody do firm
woda mineralna, woda źródlana, dostawa wody do firm woda mineralna, woda źródlana, dostawa wody do firm
woda mineralna, woda źródlana, dostawa wody do firm woda mineralna, woda źródlana, dostawa wody do firm
woda mineralna, woda źródlana, dostawa wody do firm woda mineralna, woda źródlana, dostawa wody do firm
woda mineralna, woda źródlana, dostawa wody do firm
woda mineralna, woda źródlana, dostawa wody do firm woda mineralna, woda źródlana, dostawa wody do firm
Naturalna woda rdlana

Naturalna woda mineralna:
Woda mineralna eksploatowana jest z udokumentowanych zasobów wody podziemnej, woda wydobywana jednym lub kilkoma otworami > więcej

woda rdlana wody mineralne wytwrnia

Naturalna woda źródlana Spring Water - Wytwórnia wód i napojów DRUŻNO
 
Wytwórnia naszej wody źródlanej leży w miejscowość Drużno położona jest w strefie występowania Niecki Gdańsko - Mazurskiej, zbudowanej z utworów kredowych wypełnionych osadami trzeciorzędowymi.
 
Ujęcie naszej wody jest samowypływem, które zostało zbudowane przez Holendrów zamieszkujących te tereny na przełomie XIX i XX wieku. Wydajność ujęcia wody wynosi około 9 m3/h. Głębokość ujęcia wynosi 64,4 m poniżej poziomu terenu.
 
W toku produkcji nasz woda została poddana procesowi napowietrzania i filtrowania na naturalnym złożu kwarcytowym.
 
Zawartość składników mineralnych w wodzie to ilości 509,63 mg/dm3 i kwalifikuje ją do wód mineralnych średniozmineralizowanych.
 
Naturalny skład naszej wody nadaje jej doskonały smak, a jednocześnie nie za duża ilość składników mineralnych pozwala na szerokie zastosowanie w gospodarstwie domowym.
 

Woda źródlana z dostawą do firm w butlach po 18,9 l / 5 galonów

 
Woda mineralna:
Naturalna woda pitna wzbogacona w znacznym stopniu solami mineralnymi (lub innymi składnikami) w postaci jonów. W 1 litrze wody mineralnej stężenie soli mineralnych musi być większe od 1 grama. Oprócz tego woda mineralna może zawierać rozpuszczone gazy pochodzenia naturalnego (dwutlenek węgla, siarkowodór). Najczęściej (w handlu detalicznym w Polsce wyłącznie) jest to woda wgłębna, która minerały pozyskała ze skał, przez które przepływała.

 

 

Zapraszamy do współpracy     

 

woda mineralna, woda źródlana, dostawa wody do firm
woda mineralna, woda źródlana, dostawa wody do firm woda mineralna, woda źródlana, dostawa wody do firm
woda mineralna, woda źródlana, dostawa wody do firm
woda mineralna, woda źródlana, dostawa wody do firm woda mineralna, woda źródlana, dostawa wody do firm
Wytwórnia wód i napojów DRUŻNO
Copyright © WWIN DRUŻNO SP. Z O.O. webdesign SITEGROUP
woda mineralna, woda źródlana, dostawa wody do firm